Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 3
RİSEDRONATA BAĞLI GELİŞEN NADİR BİR YAN ETKİ; KONJUNKTİVİT: OLGU SUNUMU
Gülcan ÖZTÜRK1, Ece AYDOĞ2, Duygu GELER KÜLCÜ3
1Gebze Fatih State Hospital, Physical and Rehabilitation Clinic, KOCAELİ
2Yeditepe University, Physical and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
3Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Physical and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
Osteoporoz yaşlılarda sık karşımıza çıkan metabolik bir kemik hastalığıdır. Osteoporoz tedavisinde genellikle bifosfanatlar kullanılır. Bununla birlikte, bifosfanat grubu ilaçların az sayıda hastada gözde inflamasyon bulgularına neden olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada risedronat kullanımının neden olduğu konjunktuvit tablosuyla gelen ve risedronatın kesilmesi konjunktivit semptomlarının gerilediği 68 yaşında bayan hastayı sunduk. Naranjo'nun ilaç yan etki olasılığı ölçeğine göre 7 puan alan hastamız, kuvvetle muhtemel kategorisine uymakta idi. Bu olgu sunumu aracılığıyla bifosfanat grubu ilaçların göz üzerine olan yan etkilerini hatırlatmayı ve olası etki mekanizmasını tartışmayı amaçladık. Bifosfanatların göz üzerine olan yan etkileri nadir olmasına rağmen, görme bozukluklarına neden olabilir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimleri yaşlı hasta popülasyonunda bu yan etkiler açısından dikkatli olmalıdır; gecikmiş tanı görme kayıplarına neden olabilir. Keywords : Yaşlı; Osteoporoz; Risedronat; Konjunktivit