Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 3
KORTİKAL İNFARKTA BAĞLI OLARAK GELİŞEN İZOLE SOL ELDE GÜÇSÜZLÜĞÜ
Gülcan ÖZTÜRK1, Feyza ÜNLÜ ÖZKAN2, Eren GÖZKE3, İlknur AKTAŞ2, Serap URGAN GÜNEŞ4
1Gebze Fatih State Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, KOCAELİ
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
3Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Neurology Clinic, İSTANBUL
4Gebze Fatih State Hospital, Radiology Clinic, KOCAELİ
El veya parmakların izole saf motor güçsüzlüğü genellikle periferik sinir sistemi hastalıklarına bağlı olarak gelişmesine rağmen nadiren kortikal infarktlar gibi santral sinir sistemi hastalıklarına bağlı oluşabilmektedir. El veya parmakların kortikal serebral infarkta bağlı güçsüzlüğüne ‘ psödoperiferal palsi' denir. Elin motor temsili presantral girusta bir kabartı şeklindedir. Bu bölgedeki lezyonlar tüm el kaslarını veya radiyal, ulnar ve median sinirin innerve ettiği kasları etkiler. Ayrıca pariyetal lob, angular girus beyaz madde, postsantral girus, ventroposterior thalamus, korona radiate, bazal ganglia, internal kapsülün arka boynuzundaki lezyonlar da periferik sinir lezyonlarını taklit eder. İnmeye bağlı monoparezide Beyin Tomografisi infarkt alanını göstermede yetersiz kalır. Magnetik rezonans görüntüleme küçük vasküler lezyonların neden olduğu infarkların görüntülenmesini sağlar. ‘Psödoperiferal palsi' tanısının erken evrelerde konması uygun terapötik yaklaşım ile kortikal infarktın büyümesini ve tekrarlamasını önler. Biz bu olgu sunumunda aracılığıyla periferik sinir lezyonunu taklit eden akut sol el parezisi olan 65 yaşındaki hastayı sunduk. Klinik muayene ve bulgular neticesinde periferik sinir lezyonu tespit edilememesi nedeni ile tetkik edilen olgunun magnetik rezonans görüntülemesinde akut hemorajik lezyonu tespit ettik. Bu olgu sunumu aracılığı ile izole el monoparezinin ayrıcı tanısında santral sinir sistemi hastalılarının da akılda tutulması gerektiğini hatırlatmayı amaçladık. Keywords : Yaşlı; Monoparezi; El