Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
FİZİKSEL OLARAK BAĞIMSIZ TOPLUM İÇİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNDE YAŞA VE CİNSİYETE BAĞLI FARKLILIKLAR
Yasemin ÇIRAK1, Gül Deniz YILMAZ YELVAR2, Yasemin PARLAK DEMİR3, Murat DALKILINÇ3, Korkmaz MUSTAFA2, Süleyman Murat TAĞIL4
1 Turgut Özal University, Vocational School of Physical Therapy and Rehabilitation, Department of Cardiopulmonary Physical Therapy, ANKARA
2 Turgut Özal University, Vocational School of Physical Therapy and Rehabilitation, Department of Musculoskeletal Physical Therapy, ANKARA
3 Turgut Özal University, Vocational School of Physical Therapy and Rehabilitation, Department of Neurologic Physical Therapy, ANKARA
4 Turgut Özal University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı, genç yaşlıların (60-69 yaş) ve daha yaşlı (70-80 yaş) bireylerin sağlığa bağlı fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite düzeylerini değerlendirmek ve yaşa ve cinsiyete bağlı farklılıkları göstermektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 70’i genç yaşlı grubunda (60-69 yaş) ve 73’ü daha yaşlı grupta (70-80 yaş) olmak üzere 60 ile 80 yaş arası 143 katılımcı dahil edildi. Fiziksel aktivite düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ-kısa form) kullanılarak değerlendirildi ve her bir katılımcı ya ALPHA-FIT test bataryasından uyarlanan sağlığa bağlı fiziksel uygunluk testleri uygulandı.

Bulgular: Genç yaşlı (60-69 yaş) ve daha yaşlı kadınlar (70-80 yaş) arasında tek ayak üzerinde durma, sekiz şekli yürüyüş ve omuz boyun mobilite testi sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Fakat kardiyorespiratuar uygunluk için, genç yaşlı ve daha yaşlı kadınlar arasında altı dakika yürüme testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. El kavrama ve omuz boyun mobilite testlerinde yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Vücut kompozisyonunda, cinsiyet ne olursa olsun her iki yaş grubu arasında bel çevresi ve vücut kitle indeksi sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Genç yaşlı ve daha yaşlı erkekler arasında fiziksel aktivite toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ama genç yaşlı ve daha yaşlı kadınlar arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0.05).

Sonuç: Elde edilen sonuçlar kadınların yaşla birlikte fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite düzeyinin daha fazla azaldığını göstermektedir. Keywords : Fiziksel Uygunluk; Fiziksel Aktivite; Yaşlanma; Cinsiyet