Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 4
ECZACILIK FAKÜLTESİ OĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI
Aliye MANDIRACIOĞLU1, N. Emel LÜLECİ2
1 Ege University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, İZMİR
2 Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, İZMİR
Giriş: Toplam nüfus içinde yaşlıların oranı hızla artarken, sağlık hizmetlerine ve farmasötik hizmetlere gereksinim de çoğalmaktadır. Bu nedenle eczacıların yaşlılara yönelik pozitif tutum geliştirmeleri önemlidir. Bu kesitsel çalışmada, iki üniversitenin ikinci sınıf eczacılık fakültesi öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutumları değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Yaşlılara yönelik tutumu değerlendirmek üzere UCLA ölçeği kullanılmıştır.Toplam 277 öğrenciden öz-bildirim yöntemi ile UCLA ölçeğine yanıtlar ve demografik veriler toplanmıştır.

Bulgular: Ortalama puan 47.23±5.93’dür. Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha olumlu tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Yaşlılara yönelik hizmet deneyimi, yaşlı akraba varlığı, yaşlı akraba ile aynı evde yaşama gibi diğer özellikler ile ilişki saptanamamıştır.

Sonuç: Eczacılık fakülteleri, öğrencilerin bu gruba yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri için yaşlılarla ilgili eğitimlerinin kapsayıcılığını artırmalıdır. Keywords : Yaşlılara Yönelik Tutum; Öğrenci; Eczacı