Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 1
MİKOZİS FUNGOİDES VE MANTLE CELL LENFOMA BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
Ayşe ÖKTEM1, İrem GENÇ1, Ferda ARTÜZ1, Funda CERAN2, Devrim Tuba ÜNAL3, Ayşe Yılmaz ÇİFTÇİ3
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Dermatology Clinic, ANKARA
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Hematology Clinic, ANKARA
3Ankara Numune Training and Research Hospital, Pathology Department, ANKARA
Mikozis fungoides (MF) en sık görülen primer T hücreli non-Hodgkin kutanöz lenfoma olup, tipik olarak yama, plak ve tümörler ile, nadiren de ekstrakutanöz organ tutulumuyla karakterizedir. Epidemiyolojik çalışmalar MF tanısı alan hastalarda sekonder lenfoma gelişme riskinin artmış olduğuna dikkat çekmektedir.

Bu çalışmalardan bazılarında MF'ye eşlik eden en sık görülen sekonder lenfoma tipi Hodgkin lenfoma (HL) iken, diğer çalışmalar özellikle non-Hodgkin lenfoma (NHL) için risk artışı olduğunu bildirmektedir. Bu olgu sunumunda Mantle cell lenfoma (MCL) tanısı alan evre IA MF nedeni ile takip edilen 74 yaşındaki erkek hastanın histopatolojik, immünfenotipik, cyclin D1 onkogen ve kromozomal değişiklik özellikleri tanımlanmıştır. Keywords : Yaşlı; Mikozis Fungoides; Mantle Cell Lenfoma