Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 3
Ankara'da Altındağ Sağlık Ocağı Bölgesi'ne Bağlı Sakarya Mahallesi'nde Yaşayan 65 Yaş Üzeri Kişilerin Bazı Sağlık ve Sosyal Durumlarının Saptanması
Nazmi BİLİR, Dilek ASLAN, Nur GÜNGÖR, Mustafa AĞAÇ, Zishan SIDDIQUI, Fatih ULUÇ, Zekeriya ÜLGER, Özge YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D., ANKARA, Prof.Dr.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D., ANKARA, Uzman Dr.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D., ANKARA, Intern Dr.
"Yaşlılığın demografik ve fizyolojik boyutunun yanısıra, sosyo-ekonomik boyutu da çok önemlidir. Yaşlılıktaki sağlık sorunları başlıca kronik ve dejeneratif hastalıklardır. Ankara Altındağ Sağlık Ocağı Bölgesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerle ilgili olarak yapılan bu araştırmada, kişilerin bazı sosyo-demografik özelliklerinin saptanması, yaşam aktiviteleri, yaşlılığı algılayışları ve kendi ifadelerine göre mevcut sağlık sorunlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışmaya önceden tespit edilen 225 kişiden 205 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 70.3 (SS=4.6)'dür. Grubun % 44.9'u kadın, % 68.1'i evlidir. Bu mahallede yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sadece % 25.3'ü ortaokul ve üzerinde öğrenim görmüştür. Altındağ Sağlık Ocağı Bölgesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin ""yaşlılık"" tanımları arasında % 39.4 ile en sık verilen yanıt ""ihtiyarlık, hastalık"" olarak belirlenmiştir. Erkeklerin % 19.6'sı, kadınların ise % 13.3'ü yaşlılık ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan kişiler tarafından belirtilen en önemli sağlık sorunu hipertansiyon (% 56.1)'dur. Kişilerin kullandıkları ilaçlar sorulduğunda alınan ""en sık 3 yanıt"" ise kardiyovasküler sistem hastalıkları (% 54.6), diyabet ilaçları (% 12.2) ve ağrı kesiciler (% 10.7) olmuştur. Yaşlıların % 21.9' u hiç ilaç kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. " Keywords : Yaşlılık, Sağlık, Hastalık, Sosyal Durum, Sağlık Hizmeti Kullanımı