Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 1
YAŞLILARDA FONKSİYONEL AYAK PROFİLİ VE DENGE İLE İLİŞKİSİ
Gözde GÜR1, Yavuz YAKUT2
1Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, School of Physical Therapy and Rehabilitation Sciences, Orthotics and Biomechanics Department ANKARA,
2Hasan Kalyoncu University, Physiotherapy and Rehabilitation Department GAZIANTEP
Giriş: Bu çalışmanın amacı asemptomatik yaşlı bireylerde ayağın fonksiyonel profili ve denge ile ilişkisini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, yaş ortalaması 67.2±3.4 yıl (65 ile 80 yaş arası) olan 114 asemptomatik yaşlı birey (34 erkek, 80 kadın), bilgisayarlı baropodometrik analiz yöntemi ile ayakta duruş ve yürüme değerlendirildi. Değerlendirilen parametreler ön ayak, arka ayak ve tüm ayak üzerindeki yük, destek yüzeyi, ayak açısı, yere aktarılan ortalama ve maksimum basınçlar, kadans, yürüyüş hızı ve adım genişliğiydi. Dengeyi ölçmek için ise stabilometrik analiz yapıldı ve basınç merkezi ekskürsiyonları ölçüldü.

Bulgular: Baropodometrik analizler kadınlarda, sol ayak ile karşılaştırıldığında sağ ayakta artmış destek yüzeyi ve yük varlığını gösterdi. Erkeklerde sağ ve sol ayak arasında herhangi bir parametrede asimetri saptanmadı. Yürüme hızı erkeklerde kadınlardan daha fazlaydı. Ayakta duruşta sol ayağın ayak açısı ve üzerine binen yük, erkeklerde kadınlardan daha fazlaydı. Antero-posterior ve mediolateral yönde basınç merkezi ekskürsiyonları kadınlarda, erkeklere göre daha fazlaydı.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları kadınların, statik durumda yapılan ölçümlerde sağ ve sol ayak arasında fonksiyonel asimetri, dinamik durumlarda ise denge bozukluğu geliştirmeye ve yatkın olduğunu gösterdi. Bu sonuçların, yaşlı ve kadın bireylerde düşme riskini artırabileceği açısından dikkate alınması önerilmektedir. Keywords : Yaşlılık; Ayak; Yürüyüş; Postür; Denge