Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA YÖNELİK YAKLAŞIMLARI VE TUTUMLARININ ANALİZİ
Serkan BAKIRHAN1, Mehmet ÖZKESKİN2, Duygu AKTAR REYHANİOĞLU2, Damla GÜLPINAR3
1European University of Lefke, Physiotherapy and Rehabilitation, Lefke, NORTH CYPRUS TC
2Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation, IZMIR
3Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation, IZMIR
Giriş: Türkiye, yaşlı insanların sağlık durumu ile ilgili planlama ve sağlık hizmetleri yeniden gözden geçirilmesini gerektiren dünyanın ikinci en hızlı yaşlanan ülkesidir. Kaliteli sağlık hizmetleri için, sağlık çalışanlarının (doktor, hemşire, fizyoterapist vb.) yaşlı insanlara yönelik mezuniyet öncesi dönemden başlayan pozitif tutum ve davranışları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitim gören fizyoterapi öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 1270 öğrencinin yaşlılara yönelik tutum ve davranışları UCLA-GA skalasının Türkçe versiyonu kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama UCLA-GA skoru 48.18±5.67 idi. Kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere göre yaşlılara yönelik daha fazla pozitif tutum ve davranış içinde oldukları gösterildi. Yaşlılara yönelik pozitif tutum ve davranışlar, yaşlı bir birey ile yaşayan, yaşlı bir akraba/yakını ile yaşamak isteyen, huzurevini ziyaret eden, mezuniyet sonrası geriatrik alanda çalışmak isteyen ve eğitim dönemi boyunca düzenlenen herhangi bir toplantı veya kurslara katılan öğrencilerde daha güçlüdür.

Sonuç: Fizyoterapi öğrencilerinin yaşlılara yönelik tutum ve davranışları, mezuniyet sonrası dönemleri boyunca geriatrik rehabilitasyon alanında çalışmayı isteyip istememesi, lisans eğitimleri boyunca eğitim, kurs veya toplantılara katılıp katılmamaları, huzurevlerini ziyaret edip etmedikleri veya yaşlı birey ile yaşamayı isteyip istememeleri, öğrencilerin cinsiyeti gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Keywords : Yaşlanma; Yaşlı; Tutum; Fizyoterapi Öğrencisi