Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
YAŞLILARDA DEMODEX (ACARİ: DEMODİCİDAE) ENFESTASYONU VE CİLDİN NEM, PH VE ISI PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
Erhan ZEYTUN
Erzincan Univ. Faculty of Science and Literature Dept. of Biology ERZINCAN Giriş: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl yaşlı nüfusu artmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerle ilgili yapılacak olan çalışmalar büyük öneme sahiptir. Bu çalışma huzurevinde kalan yaşlılarda Demodex enfestasyonunu belirlemek ve cildin nem, pH ve ısı parametreleriyle olan ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevinde kalan 91 yaşlı dahil edildi. Yaşlıların cilt nemi, cilt pH’sı ve cilt ısısı ölçülerek yanak, nazolabiyal ve çene bölgelerinden Standart Yüzeyel Deri Biyopsi (SYDB) yöntemi ile örnekler alındı ve ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular: Yaşlılardan %84.6’sında D. folliculorum (mean 29.3/cm2), %45.1’inde D. brevis (mean 4.3/cm2) olmak üzere %85.7’sinde Demodex mites (mean 31.1/cm2) tespit edildi. Enfestasyonun en fazla yanakta olduğu (ortalama 21.2/cm2), bunu sırasıyla nazolabial (ortalama 9.4/cm2) ve çene (ortalama 7.4/cm2) bölgesinin izlediği görüldü. Yüz bölgeleri ile Demodex enfestasyonu arasındaki fark istatistiki bakımdan anlamlı bulundu (p<0.001). Demodex enfestasyonunun cildi kuru olanlarda, cilt pH’sı 5.6-7.0 olanlarda ve cilt ısısı yüksek olanlarda daha fazla olduğu tespit edildi. Demodex enfestasyonu ile cilt nemi arasındaki fark istatistiki olarak anlamlıyken (p=0.035), cilt pH ve ısısı ile arasındaki fark anlamlı değildi.

Sonuç: Yaşlılardan cildi kuru, cilt ısısı yüksek ve cilt pH’sı yüksek olanların Demodex akarlarla daha fazla enfeste olduğu görüldü. Bu durumun geriatrik hastalardaki cilt lezyonları ve dermatozların klinik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması faydalı olabilir. Keywords : Akar; Cilt; Huzurevi; Prevalans; Yaşlılar