Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
İLERİ YAŞTAKİ TOTAL DİŞSİZ HASTADA MANDİBULADA PATOLOJİK KIRIĞIN EŞLİK ETTİĞİ DEV HÜCRELİ REPARATİF GRANULOM- OLGU SUNUMU
Meltem ÖZDEN YÜCE, Murat Cihan SOLMAZ, Banu ÖZVERI KOYUNCU, Gözde TÜRK, Tayfun GÜNBAY
Ege University Faculty of Dentistry, IZMIR Dev hücreli reparatif granulom (DHRG) baş-boyun bölgesinde bulunan kemiklerde yerleşim gösteren, çok çekirdekli dev hücrelerin varlığı ile karakterize, bening karakterli bir kemik lezyonudur. Sıklıkla yaşamın ilk 3 dekatında tespit edilmektedir; görülme oranı 2. ve 3.dekatta artış göstermektedir. Bununla birlikte ileri yaştaki hastalarda DHRG’nın ilk defa tespit edilmesi sıra dışı bir durum olarak kabul edilmektedir. Hastaların büyük çoğunluğu asemptomatik olmakla birlikte, birçok hastada lezyon rutin radyografik kontrolde tespit edilmekte, nadiren lezyona patolojik kırık eşlik etmektedir. Tedavisi genellikle cerrahidir ancak tedavi seçenekleri vakaya göre değişkenlik göstermektedir. Bu olgu sunumunda ileri yaşta bulunan dişsiz bir hastada mandibular anterior bölgede patolojik kırığın eşlik ettiği DHRG’nin tomogrofik bulguları ile tedavisi tanımlanmıştır. Keywords : Granüloma; Dev Hücreli; Yaşlı; Kırıklar; Spontan