Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8 , Issue 4

Introduction

Günümüzde biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı orta ve ileri yaş dönemine ilişkin çalışmalara gösterilen ilgi giderek artmaktadır. Bu ilgi ve beklentiye yanıt vermek konusunda özveri ile çalışan ve dergimize katkıda bulunan değerli yazarlarımıza, makalelerin yayınlanma sürecini titizlikle gerçekleştiren yardımcı editörlerimize ve yayın kurulu üyelerimize teşekkür eder, yayın hayatına başladığı 1998 yılından beri TÜBİTAK Türk Tıp Dizini kapsamındaki dergimizin artık EMBASE, Scopus ve Index Copernicus kapsamına da alındığını bildirmek isterim.

Dergimizin bilimsel standardının yükselmesine katkıda bulunan uluslar arası ve ulusal danışma kurulu üyelerimize ve ayrıca 2005 yılında dergimize yine danışmanlık anlamında değerli katkıları bulunan; Prof. Dr. Nuran AKDEMİR, Doç. Dr. Dilek ASLAN, Prof. Dr. Remzi AYGÜN, Doç. Dr. Tanju BESLER, Doç. Dr. Hatice BODUR, Prof. Dr. Nesrin BÖLÜKBAŞI, Prof. Dr. Selçuk CANDANSAYAR, Doç. Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Prof. Dr. Fethiye ERDİL, Doç. Dr. Emine GÖNEN, Prof. Dr. Serdar GÜLTAN, Doç. Dr. Alper GÜRLEK, Doç. Dr. Suzan KARA ÖZER, Prof. Dr. Hakan KUMBASAR, Y. Doç. Dr. Levent ÖZÇAKAR, Doç. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK, Prof. Dr. Kaynak SELEKLER ve Doç. Dr. Ömer ŞENSÖZ'e de teşekkürlerimi sunarım.

Yayın hayatında sekizinci yılını tamamlayan dergimizin bu sayısında, International Institute on Ageing-INIA desteği ile Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM ve Geriatri Derneğinin ortak bir çalışması ile düzenlenen GERİATRİ VE GERONTOLOJİ KURS'unun duyurusuna, Geriatri Derneği tarafından International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG, European Union Geriatrics Medicine Society-EUGMS ve International Institute on Ageing-INIA katkıları ile düzenlenen GERIATRICS 2006 “International Congress on Elderly Health” ile ilgili duyuruya ve dergimize internet üzerinden makale gönderimi ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir.

Yeni yılda sağlık, başarı ve mutluluk dilerim.

                                                                                                                       Saygılarımla,
                                                                                                           Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL