Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 , Issue 3

Introduction

Günümüzde “Yaşlı sağlığı” konusunda deneyim arttıkça, ilgi de giderek artmaktadır. Çalışmalar genç hekimlerin yaşlı hastalara giderek daha adaletli davranmaya özen göstermekte olduklarını göstermektedir.

Dünyanın pek çok lider tıp fakültelerinde tüm cerrahi ve medikal branşlarda geriatri eğitim programının gerekliliği doğrultusunda müfredat değişikliğine gidilmektedir. Hem tıp eğitimi süresince ve hem de pediatri dışındaki tüm uzmanlık dallarının eğitimi kapsamında tıpda çok özel bir risk grubu niteliğindeki yaşlıların sağlık sorunlarına çözüm üretilmesi ve toplumların sağlıklı yaşlanabilmesi konusunda dersler ve kurslar düzenlenmektedir.

Lider kuruluşlardan biri olan, “The Boston University Center of Excellence in Geriatrics” tarafından düzenlenen ve hedef kitlesi, tüm tıp öğrencileri ve tüm araştırma görevlileri olan kurs programı kapsamındaki modüllerde; Geriatrinin kapsamı, Klinik eğitim, Kanıta dayalı tıp ve Sağlık sistemleri (Bakım,koruyucu vb) detaylı olarak ele alınmaktadır.

Ülkemizde de gerek mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim müfredatı kapsamında, gerekse sürekli tıp eğitimi etkinliklerinde yaşlıların son derece geniş bir yelpazeye yayılan sağlık sorunlarına giderek artan oranlarda yer verilmesi memnuniyet verici bir gelişmedir.

Bu bağlamda mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimine katkıda bulunulması ve yaygın bir bilgi paylaşım ortamının yaratılması amacı ile 1998 yılından beri düzenli olarak yayınlanan TÜRK GERİATRİ DERGİSİ makale gönderileri ve danışman değerlendirme süreçleri artık İNTERNET ÜZERİNDEN on line sistem ile yapılacaktır.Okuyucularımızın dikkatlerine sunar, ilgilerine teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL