Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 , Issue 4

Introduction

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde eğitimin birçok alanında olduğu gibi tıp fakültelerinde de eğitimin standart olmaması, hepimizin bildiği hatta bizzat yaşadığı bir gerçektir. Durum böyle olunca, mezuniyet sonrası eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Tıp fakültelerinde farmakoloji anabilim dallarında ilaçlarla ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler verilebilmesine, çeşitli klinik branşlarda hastalıklarla ilgili zaman zaman uzman düzeyinde bilgiler verilebilmesine karşın, tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerin, özellikle birinci basamak sağlık hizmetini yaşama geçirirken bu bilgilerini hastalarını tedavi etmede kullandıkları zaman sıkıntı çektikleri ve bu nedenle hastalarına çok faydalı olamadıkları, ülkemizin bir gerçeğidir. Bir başka deyişle, “un, yağ, şeker” olmasına rağmen, “helva” yapmak mümkün olmamaktadır.

Türk Farmakoloji Derneği içinde klinik farmakolojiye gönül vermiş üyelerinin oluşturduğu “Klinik Farmakoloji” çalışma grubu, akılcı ilaç kullanımı konusunda ciddi çalışmalar yapmış ve bu kapsamda ilk olarak 25.11.2000 tarihinde İstanbul'da “Yaşlılarda İlaç Kullanımı” sempozyumunu düzenlemiştir. Bu toplantı daha fazla sayıda katılımcıya ulaşmak amacıyla 9.11.2001 tarihinde Kayseri'de tekrarlanmıştır. Bundan sonra 2002 yılında Ankara'da yapılan ve aynı yıl Eskişehir'de tekrarlanan “Gebelerde İlaç Kullanımı” sempozyumu ile 2004 tarihinde yine Ankara'da yapılan ve 2005 yılında İzmir'de tekrarlanan “Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı” sempozyumu yaşama geçirilmiştir.

Klinik Farmakoloji Çalışma Grubumuz, bu sempozyumların belli aralarla tekrar edilmesinin, daha fazla sayıda katılımcıya ulaşması açısından faydalı olacağını düşünmektedir. Bu nedenle daha önce İstanbul ve Kayseri'de yapılan “Yaşlılarda İlaç Kullanımı” sempozyumunu, İzmir'de tekrar yaşama geçirmeyi planlamıştır. Bu toplantının bir diğer özelliği, konunun bir diğer tarafı olan Geriatri Derneği ile birlikte bu toplantının düzenlenmesi ve konuşmaların “Türk Geriatri Dergisi Özel Sayısı”nda basılacak olmasıdır. Başka bir sivil toplum örgütü ile kurumsal ilişki kurma ve konuşmaların basılarak daha geniş bir kitleye ulaşması açısından, bu husus önemlidir.

Bu toplantının düzenlenmesinde büyük emek harcayan Sn. Prof. Dr. Ayşe Gelal'e, Klinik Farmakoloji çalışma grubu yürütme kurulu üyelerine, bu olumlu işbirliğinin sağlanmasındaki olumlu katkıları nedeniyle başta Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan tüm konuşmacılara çok teşekkür eder, sempozyumun katılımcılara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet Melli
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı