Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9 , Issue 4

Introduction

Günümüzde eskiye oranla daha uzun bir ömür sürme şansına sahip olmanın kişinin yaşam kalitesi artmadan bir anlamı olmayacağı ve “sağlıklı olma” beklentisinin yaşam beklentisinden çok daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısı ile genç popülasyonda tıbbın hedefi tedavi iken geriatrik populasyonda esas hedef hastaların yaşam kalitesinin korunmasıdır.

Bu bağlamda gerek temel tıp eğitiminin, gerekse tüm uzmanlık eğitimlerinin her aşamasında ve sürekli tıp eğitimi etkinlikleri kapsamında “yaşlı sağlığı” konusu kapsamlı olarak ele alınmalı, pediatriye verilen önem geriatri'ye de verilmelidir. Böylesi kapsamlı bir tanım, “iyi hekimlik uygulamaları” çerçevesinde kapsamlı bir yaklaşımı da gerektirmektedir.

Yaşlıların sağlığının korunması ve toplumun sağlıklı yaşlanabilmesine destek olmak amacıyla 1998 yılından beri düzenli olarak yayınlanan; Türk Geriatri Dergisi'ne 2006 yılı sayılarının hazırlığı aşamasında danışmanlık bağlamında katkı sunan ve derginin bilimsel kalitesini artıran değerli meslektaşlarım: Dr. Hamdi AKAN'a, Dr. Sabire AKIN'a, Dr. Seda Banu AKINCI'ya, Dr. Hatice BODUR'a, Dr. Banu ÇAKIR'a, Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLU'na, Dr. Fethiye ERDİL'e, Dr. Haldun GÜNDOĞDU'ya, Dr. Kubilay İNCE'ye, Dr. Hakan KUMBASAR'a, Dr. Gül ÖZ'e, Dr. Hilal ÖZCEBE'ye, Dr. Suzan ÖZER'e, Dr. Şerefnur ÖZTÜRK'e, Dr. Neslişah RAKICIOĞLU'na, Dr. Kaynak SELEKLER'e, Dr. Altan ŞAHİN'e, Dr. Ahmet TEMİZHAN'a, Dr. Belgin ÜNAL'a ve dergimizin bilimsel danışma kurulu üyelerine teşekkürü bir borç biliyor, 2007 yılında toplumumuzun başarılı ve üretken, fakat öncelikle sağlıklı yaşlanabilmesi için sürdürülen araştırmaların ve çalışmaların ivme kazanması dileği ile saygılar sunuyorum.

Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL