Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10 , Issue 1

Introduction

Yaşlıların sağlıklarının korunması ve yaşam kalitelerinin artırılması bilimsel araştırmalardan kaynaklanan önerilerin yaşama geçirilmesine bağlıdır. Bu yaş grubunun gereksinimlerinin anlaşılması konusunda ciddi mesafeler kat edildi ise de, halen bu konuda yeterli donanıma sahip olunamamıştır. En önemli kritik sorun da yaşlıların sağlık gereksinimlerinin karşılanması konusunda yeterli bilgi birikiminin olmamasıdır.

Bu düşüncelerden hareketle Mart ayındaki “Ulusal Yaşlılar Haftası” bağlamında bir eğitim etkinliği olarak GERİATRİ KURSU gerçekleştirilmiştir; 3-4 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliği ve Geriatri Derneği tarafından, Ankara'da Türk Tabipleri Birliği toplantı salonunda düzenlenen kurs pratisyen meslektaşlarımızın yoğun ilgileri ile başarıyla tamamlanmıştır.

Ayrıca yaşlı sağlığına odaklanmış çalışmaları ile gündemde olan Geriatri Derneği yönetimi tarafından “YAŞLANMA” ve “YAŞLI SA⁄LI⁄I” konularında dünyanın en önde gelen bilim insanlarını ve araştırmacıları 6-8 Nisan 2008 de Antalya'da bir araya getirmek için çalışmalara başlanmış bulunmaktadır.

GERIATRI 2008 “ (Uluslararası katılımlı Yaşlı Sağlığı Kongresi) Geriatri Derneği'nin üyesi olduğu, Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Birliği (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG), Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği (Europan Union Geriatric Medicine Society-EUGMS) ve Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (International Institute on Ageing-INIA) tarafından desteklenmektedir.

Genç araştırmacıları yaşlı sağlığı ile ilgili konularda çalışmalar yapmak üzere teşvik etmek amacı ile Türk Geriatri Dergisi tarafından düzenlenen geleneksel; “En İyi Araştırma Ödülü Yarışması” 2007 yılı birincisine de ödülü kongrenin açılış töreninde verilecektir.

Yaşlılık sorunlarına sanatsal bir bakış açısı ile yaklaşım sağlanması amacıyla düzenlenen “2. Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın konusu 2007 yılı için; “Yaşamaya yıllar, yıllara yaşam katmak” olarak belirlenmiş olup, yarışmanın ödül töreni 1 Ekim “Uluslar arası Yaşlılar Günü”nde yapılacaktır.

Tüm etkinlikler ile ilgili detaylara; www.geriatri.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımla
Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL