Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10 , Issue 4
Editorial

Introduction

Geriatri Derneği etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliği ile düzenlenen II.Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Can Çetin, Haluk Sargın ve Ömer Bayramoğlu'nun ilk üç sırayı paylaştığı yarışmanın ödül töreni 1 Ekim "Uluslararası Yaşlılar Günü" nde, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Salonlarında gerçekleşti. Açılış konuşmalarını takiben yarışmada sergilenmeye hak kazanan eserlerden oluşan bir sinevizyon gösterisi sunuldu ve daha sonra yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsüne başarı belgeleri ve ödülleri, seçici kurula ise plaketleri verildi. Seçici kurul tarafından belirlenen ve katılımcıların beğenilerini kazanan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapılarak program kokteyl ile sonlandı. Yarışmanın organizasyonunu başarı ile gerçekleştiren Geriatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Dilek Aslan'a Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim.

Derneğin olağan Genel Kurulu 28 Kasım 2007 de dernek merkezinde yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçilen üyeler;
Yeşim GÖKÇE KUTSAL (Başkan), Selçuk BÖLÜKBAŞI (İkinci Başkan), Dilek ASLAN (Genel Sekreter), Murat BAŞAR (Sayman), Kutay BİBEROĞLU (Üye), Sedat BOYACIOĞLU (Üye), Mahir ÖZMEN (Üye)

Denetleme Kurulu üyeliği görevine seçilen üyeler;
Mehmet BEYAZOVA, Emel GÜNGÖR ve Tahir ORUÇ'tur. Yönetim Kurulu adına tüm dernek üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu tarafından düzenlenen;
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2007 Sempozyumu kapsamında sunulan bir çalışmada; 1998 yılından beri düzenli olarak yayınlanan; “TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 2004, 2005 ve 2006 yıllarının genelindeki "Ulusal Etki Faktörü"değerlendirmelerinde başarısının rastlantısal değil sürekli olduğunu gösteren ilk yirmibeş dergi arasında birinci sırada yer almıştır” ifadesi kullanılmıştır [1].

Ulusal platformdaki bu anlamlı başarıda rol oynayan; yardımcı editörlerimize, yayın kurulu üyelerine, danışma kurulu üyelerimize ve ayrıca Dr. Kutay BİBEROĞLU, Dr. Nazmi BİLİR, Dr. Pınar BORMAN, Dr. Banu CANGÖZ, Dr. Murat CİVANER, Dr. Banu ÇAKIR, Dr. Sevim ERDEM, Dr. Fethiye ERDİL, Dr. Nilay ETİLER, Dr. Haldun GÜNDOĞDU, Dr. Emel GÜNGÖR, Dr. Fatma İNANICI, Dr. Ergun KARAAĞAOĞLU, Dr. Hakan KUMBASAR, Dr. Tahir ORUÇ, Dr. Banu SANCAK, Dr. Kaynak SELEKLER, Dr. Altan ŞAHİN, Dr. Cem TERZİ, Dr. Belgin ÜNAL, Dr. Songül VAİZOĞLU, Dr. Cavit YAVUZ ve Dr. İrfan YORULMAZ'a ve yayınevimize teşekkürü bir borç biliyor, bu sonucun dergiye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ciddi bir motivasyon kaynağı olacağı inancı ile sevgi ve saygılar sunuyorum.

Saygılarımla
Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL