Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11 , Issue 2

Introduction

Değerli Meslektaşlarım,

Kuruluş ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde, yaşlı sağlığına multidisipliner yaklaşımı ön plana alarak bilimsel sınırların genişlemesini ve birikimlerin paylaşılmasını amaçlayan Geriatri Derneği tarafından düzenlenen dört eğitim etkinliğini dikkatinize sunuyorum:

YAŞLANAN ERKEK SEMPOZYUMU (Geriatri Derneği ve Türk Androloji Derneği ortak etkinliğidir)-10 Ekim 2008-İstanbul

2. GERİATRİ VE GERONTOLOJİ KURSU (International Institute on Aging-INIA, Hacettepe Üniversitesi GEBAM (Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi) ve Geriatri Derneği ortak etkinliğidir)-23 Ocak 2009-1 Şubat 2009-Ankara

YAŞLANAN KADIN SEMPOZYUMU-1 Ekim 2009-Ankara

GERİATRİ 2010 “Uluslararası katılımlı 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi” (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG ve International Institute on Aging-INIA destekleri ile düzenlenmektedir) Nisan 2010-İzmir-Çeşme

Detaylara www.geriatri.org adresinden ulaşılabilmektedir.

Günümüzde mezuniyet öncesi tıp eğitiminin her aşamasında ve hemen tüm uzmanlık dallarının mezuniyet sonrası eğitim müfredatlarında yer alması gereken “Yaşlı Sağlığı” konusu sürekli tıp eğitimi-STE ve sürekli mesleki gelişim-SMG kapsamında da ele alınmalı ve yaşlanmakta olan dünyamızın yaşlanan insanlarının yaşam kalitelerinin korunması için hekimlerin yeterli donanıma sahip olması sağlanmalıdır.

Bu sayımızda, Geriatri Derneği'nin ülkemizi temsilen üyesi bulunduğu International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG tarafından yayınlanan GERİATRİ EĞİTİMİ ile ilgili bildiri yer almaktadır.

Saygılarımla
Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL