Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 , Issue 3
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Global olarak 1995 yılında 542 milyon olan 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2025 yılı itibariyle 1.2 milyara ulaşacağı ön görülmektedir. Özellikle yaşlı popülasyonun hızla arttığı bildirilen ülkelerde giderek önem kazanan önemli sorunlardan birisi de “yanlış/uygunsuz tedavi” olarak tanımlanmakta ve ileri yaş grubunda bu tür yaklaşımların ciddi fiziksel sorunlara ve ayrıca uzun süreli psikososyal sıkıntılara neden olduğu ifade edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve paydaşları bu sorunun tanımlanmasına ve çözümüne yönelik olarak; global düzeyde sorunun kapsamının ve tiplerinin belirlenmesi için farklı platformlarda kanıtlara ulaşılması konusunda çalışmalar yapılması, uluslar arası alanda bilginin paylaşımına olanak sağlanması, farklı sektörlerin katılımları ile bu sorunun önlenmesi için stratejiler geliştirilmesi, ulusal alanda özgün stratejilerin geliştirilmesi için destek sağlanması yanında global olarak uluslar arası organizasyonlar ve ilgili kuruluşlar yardımı ile paylaşım ve iletişim ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda yaşlılarda görülme sıklığı artan çoklu sağlık sorunlarının ve bunların doğru tedavi yaklaşımlarının paylaşılması açısından Türk Geriatri Derneği tarafından düzenli olarak organize edilen uluslar arası kuruluşlarca desteklenen kongreler, sempozyumlar ve kurslar yanında 1998 yılından beri önemli bir bilimsel paylaşım ortamı yaratan; Türk Geriatri Dergisi 2011 yılında yinelediği “en iyi araştırma yarışması” ile araştırmacılara yeni bir pencere açmaktadır. Tüm etkinlikler derneğin ve derginin web sitelerinde (www.turkgeriatri.org ve www.geriatri.dergisi.org) dikkatlerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL