Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 , Issue 4
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Günümüzde insan ömrü; tıbbi, teknolojik, hukuksal, bilimsel, psikolojik, iktisadi ve sosyal alanlardaki gelişmelere indeksli olarak uzamaktadır.

Önlenmesi için yoğun çabalar harcanan, toplumsal sorunların başında gelen; kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi yaşamsal hastalıklar yanında, çevre kirliliğinin önlenmesine ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik çabalar, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, tütün ve tütün ürünlerinin kontrolü, yol güvenliğine yönelik etkin tedbirlerin artırılmasını hedefleyen çalışmalar yaşam süresini giderek uzatacak gibi görünmektedir. Bu bağlamda; göz önüne alınması gereken önemli detay; ileri yaşlardaki kişilerde sadece hastalıkların klinik boyutunun ve tedavi yaklaşımlarının değil, tanısal mantığın da değişiklik göstermekte olduğudur. Ayrıca kaza ve hastalıklardan korunmanın da her yaş grubunda olduğu gibi yaşlı grupta da önemi yadsınamaz.

Bu perspektiften bakıldığında “GERİATRİ” bilimine ve geriatrik hasta grubuna hem birinci basamaktaki meslektaşlarımızın ve tüm uzmanlık dallarına mensup hekimlerin, hem de ilgili tüm sağlık çalışanlarının katkıda bulunduğu açıktır ve toplumun “Bilinçli, Sağlıklı ve Üretken Yaşlanma”sı da ancak ilgili tüm mesleklerin katılımı ile mümkün olacaktır.

Türk Geriatri Derneği ve bilimsel süreli yayın organı olan; Türk Geriatri Dergisi tarafından düzenli olarak organize edilen; sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında önemli yer tutan kurslar, sempozyumlar, kongreler, bilimsel araştırmalara yönelik yarışmalar; umarız ki meslektaşlarımızın ve ilgili tüm meslek gruplarının mesleki gelişimlerine ve yaşlılarımıza sundukları hizmetlere olumlu katkılarda bulunacaklardır.

Saygılarımla,

Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL