Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15 , Issue 3
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Tüm dünyada yaşlıların sağlıklarının korunmasının üç temel yaklaşıma bağlı olduğu vurgulanmaktadır: hastalıklardan korunmaları, sağlık hizmetlerine ulaşabilmede eşitlik sağlanması ve yaşam kalitelerinin korunması için yeterli desteğin oluşturulması.

Bu amaçlara yönelik olarak toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması, akademik alanda çalışanların ve profesyonel anlamda hizmet sunanların gerontolojik bilgi birikimlerinin güncellenmesi gereksinimi vardır. Eğitim süreçlerinde öncelikli olarak; yaşlıların sağlık sorunlarının karmaşıklığı, hastalıklarının prezentasyonlarının ve tedavi stratejilerinin farklılıkları üzerinde durulmalıdır.

Günümüzde giderek artan bir önem arz eden bir başka konu da toplumsal otoritelerin, sivil toplum örgütlerinin ve araştırmacıların iletişim ve koordinasyon içinde çalışarak yaşlı dostu bir çevre oluşturma çabalarını hızlandırmaları geresinimidir. Gençler kadar yaşlıların da günümüzde giderek sınırlanan kaynaklardan yararlanmaları yönünde stratejiler geliştirilmeli, tüm nesillerin yararına bir toplum oluşturma çabaları hızlandırılmalıdır.

Saygılarımla,

Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL