Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
KALÇA AKS UZUNLUĞU, PROKSİMAL FEMUR KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA
Sabire AKIN, Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Feza KORKUSUZ
ODTÜ Sağlık Merkezi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Ünitesi, ANKARA
S.B. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ANKARA
ODTÜ Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesi, ANKARA
Kemik mineral yoğunluğunun yanı sıra proksimal femurun geometrisinin de kırık riskini tahmin etmede önemli bir belirleyici olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, erişkinlerde fiziksel özellikler ile kemik mineral yoğunluğu ve kalça aks uzunluğu arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. 1135 kadın, 454 erkeğin (toplam n=1589) yer aldığı çalışmada bireylerin yaşları, boyları, vücut ağırlıkları ölçülmüştür. Proksimal femur kemik mineral yoğunluğu (femur boynu kemik mineral yoğunluğu, Ward’s kemik mineral yoğunluğu, trokanter kemik mineral yoğunluğu, femur total kemik mineral yoğunluğu) ve kalça aks uzunluğu DEXA yöntemi ile Lunar absorbsiyometre cihazı ile ölçülmüş ve hazırlanan formlara kaydedilmiştir.
Bireylerin kalça aks uzunluğu ortalamaları ve standart sapmaları kadınlarda 104.1 ± 6.7, erkeklerde 120.3± 8.1mm olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede her iki cinsiyet içinde, ölçülen tüm parametreler kalça aks uzunluğu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak en kuvvetli ilişkinin boy ile kalça aks uzunluğu arasında, en zayıf ilişkinin ise yaş ile kalça aks uzunluğu arasında olduğu gözlendi. Sonuç olarak, uzun boylu ve ward’s kemik mineral yoğunluğu düşük olan kişilerde kalça aks uzunluğu değeri fazladır ve kırık oluşma olasılığı normal populasyona göre daha çoktur.
Keywords : Kalça aks uzunluğu, Femur kemik mineral yoğunluğu