Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
HAFİF KOGNİTİF ETKİLENME ERKEN DÖNEM ALZHEİMER HASTALIĞI MIDIR?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ANKARA Hafif kognitif etkilenme (HKE) normal yaşlanma ve erken demans özellikle Alzheimer hastalığı (AH) için hafızada azalma veya diğer kognitif defisitlerle karekterize, ancak günlük yaşam aktivitesinin korunduğu sınırda veya geçiş dönemi olan bir durum olarak belirtilmiştir. Demansın prodromal bir dönemi gibidir. Demansa dönüş faktörleri konusunda çok az şey bilinir. Bu yaşlılarda kognitif olarak normal olmayan ve açık bir şekilde demansın olmadığı AH veya diğer demans klinik kriterlerini tam doldurmayan klinik durumdur.

Klinik tanısı tam olarak oturmamakla birlikte, zamanla değişen farklı kriterler ve kognitif azalmanın bazı formları tanımlanmıştır.

Bu yazıda HKE'nin klinik, nörogörüntüleme, biyolojik belirleyiciler, nöropatolojik özellikleri ve tedavisi bu konudaki son literatür gözden geçirilerek incelenmiştir. Keywords : Hafif kognitif bozukluk (hafif kognitif etkilenme), Yaşlılık, Değerlendirme