Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 2
ALZHEIMER HASTALIĞI'NDA KORUYUCU FAKTÖRLER VAR MI? BÖLÜM: I. ANTİOKSİDANLAR, NON-STEROİD ANTİ-İNFLAMATUVAR İLAÇLAR, ÖSTROJEN VE STATİN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA Yaşlı nüfusun artması ile birlikte Alzheimer hastalığı büyük bir halk sağlığı problemi olmuştur. Hastalığın başlangıcını, orta derecede bile olsa, geciktirebilen girişimler halk sağlığında major rol oynayacaktır. Klinik Alzheimer hastalığının başlangıcının beş yıl geciktirilmesi, hastalık prevelansını %50 azaltacaktır. Bu nedenle Alzheimer hastalığını önleyen stratejiler önemlidir. Alzheimer hastalığını yavaşlatan veya geciktiren ilaçlar hastalıktan korunmada da kullanışlı olabilir. Bunlar arasında antioksidanlar, non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar, östrojen ve statinler vardır. Bu gözden geçirme yazısının ilk bölümünde Alzheimer hastalığı'nda koruyucu faktörler olarak ileri sürülen antioksidanlar, non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar, östrojen ve statinler son literatür bilgileri ışığında tartışılacaktır. Keywords : Demans, Alzheimer hastalığı, Antioksidan, Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar, Östrojen, Statin