Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
DEMANSTA KOGNİTİF SEMPTOMLARIN GÜNCEL TEDAVİSİ
Ufuk ERGÜN
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, ANKARA Demansta etkin tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde AH için kullanılan ilaçlar, kolinerjik ve glutamaterjik iletiyi hedeflemektedirler. Bu tedavilerin patogenez üzerine etkileri halen belirsiz olsa da semptomları düzeltmektedirler. Hastalığı modifiye edici tedavilerle ilgili süren çalışmalar umut vericidir. Keywords : Alzheimer hastalığı/ilaç tedavisi; Kolinesteraz İnhibitörleri/terapötik kullanım; Amiloid