Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 1
PARKİNSON HASTALIĞI REHABİLİTASYONU
Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA Parkinson hastalığı kronik, progresif nörodejeneratif bir hareket hastalığıdır. 65 yaş üstü yaşlı populasyonda %2 sıklığında görülmektedir. Bazal ganglion ve subkortikal nukleusların dejenerasyonu sonucu postural reflekslerde azalma, rijidite gibi hareket bozuklukları ile konuşma, yutma bozuklukları ve kognitif fonksiyonlar, otonomik sinir sistemi ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Parkinson hastaları medikal ve cerrahi tedavi yanısıra uygulanan rehabilitasyon yaklaşımlarından sıklıkla fayda görmektedirler. Çalışmaların sonuçları eklem hareket açıklığı, dayanıklılık, denge ve yürüme üzerine odaklanan egzersiz programlarının Parkinson hastalığı olan hastalarda fayda sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte daha etkili egzersiz programların geliştirilmesi ve rehabilitasyon programlarının hastalık üzerine etkisini bilimsel olarak doğrulayan araştırmalar yapılması gerekmektedir. Bu derleme yazı kapsamında Parkinson hastalığındaki rehabilitasyon yaklaşımları literatür ışığında gözden geçirilmiştir. Keywords : Parkinson hastalığı, Rehabilitasyon, Egzersiz, Postür, Konuşma