Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
ORTNER SENDROMU (KARDİYOVOKAL SENDROM)
Hasan Hüseyin ARSLAN, Serdar KARAHATAY, Mustafa GEREK
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ANKARA Sol rekürren larengeal sinirin sol atrium hipertrofisi, pulmoner hipertansiyon yada aort anevrizması gibi kardiyak patolojilere sekonder olarak pulmoner arter ile aort yada aortik ligaman arasında sıkışması sonucu, sol vokal foldda paralizi ve buna bağlı ses kısıklığı gelişmesi literatürde Ortner sendromu olarak tanımlanmakta olup son derece nadir karşılaşılan bir klinik durumdur. Bu çalışmada ses kısıklığı şikayeti ile başvuran ve yapılan klinik ve laboratuar değerlendirme sonucunda Ortner sendromu tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. 80 yaşında kadın hasta ses kısıklığı yakınması ile kliniğimize başvurdu. Yapılan videolarengoskopik inceleme sonucunda sol vokal fold paralizisi saptanan hastada sol atrium hipertrofisi ve pulmoner hipertansiyon dışında herhangi bir etiyolojik faktör tespit edilmedi. Bu nedenle hastaya Ortner Sendromu tanısı konuldu. Özellikle geriatrik yaş grubundaki kardiak patolojili hastalarda ses kısıklığı değerlendirmesinde Ortner sendromu akılda bulundurulmalıdır. Keywords : Vocal Cord Paralysis; Pulmonary Hypertension